برچسب: رشته‌‌های پزشکی‌ در مجارستان

تحصیل در مجارستان ۰

رشته های تحصیلی در مجارستان

آموزش عالی در مجارستان آموزش عالی در مجارستان سابقه نسبتاً طولانی دارد. اولین دانشگاه این کشور در حدود ۶۰۰ سال پیش تاسیس گشت. دانشگاههای مجارستان، دارای شهرت و رتبه جهانی هستند. این کشور دارای...