برچسب: پذيرش براي پزشكي ،دندانپزشکی و داروسازی

تحصیل در مجارستان ۰

تحصیل در مجارستان رشته پرستاری

تحصیل در مجارستان رشته پرستاری دانشگاه سملوایز دانشگاه علوم پزشکی سملوایز در شهر بوداپست Semmelweis Medical University www.sote.hu این دانشگاه یکی از قدیمی ترین و معتبرترین دانشگاههای علوم پزشکی مرکز اروپا در پایتخت کشور...